Uprawnienia do własności

Podstawą posiadania jakiegokolwiek majątku jest uzyskanie praw do jego posiadania. Jeżeli akcja spółki ma charakter imienny, jest w tym momencie przypisana do konkretnej osoby.

Czy akcja jest tak naprawdę bezużyteczna w ręku kogoś innego, ponieważ ma swoją „moc sprawczą” dopiero wówczas, gdy użytek robi z niej przypisany właściciel. Papiery wartościowe rozumiane w szerokim ujęciu dają nam szansę na to, by naprawdę mieć coś w posiadaniu, ale praktycznie nigdy nie znajduje to prostego przełożenia na finanse.

Los drobnego ciułacza

Jeśli mamy do czynienia ze spółką, która swoje akcje przekazuje w ręce różnych akcjonariuszy, to na swój sposób każdy z nich staje się współwłaścicielem konkretnego podmiotu gospodarczego. Brzmi doskonale, ale w praktyce tylko wąska część akcjonariuszy może mieć poczucie, iż ma na politykę spółki jakikolwiek wpływ.

Drobni ciułacze bowiem nie mają w zasadzie żadnej siły. Dlatego zazwyczaj wolą swoje akcje sprzedać, aby tym sposobem mieć cokolwiek z tego całego akcjonariatu.

Majątek to nie zawsze pieniądze

To jest dość ważna kwestia, ponieważ musimy rozumieć, o co tak naprawdę chodzi w wymiarze własności i udziałów w prawie. Papier wartościowy jako taki daje nam majątek, ale niekoniecznie daje nam pieniądze.

Stanie się tak dopiero wówczas, gdy zdecydujemy się go sprzedać lub gdy posiadane akcje dają nam uprawnienia do udziałów w zyskach spółki. Jaka będzie ich skala – tego nigdy nie wiadomo, albowiem jest to uzależnione typowo od praw rynku i procesów jakie na nim zachodzą.

.