Świat papierów wartościowych

Przeciętny konsument nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, jak wyglądają realia związane z papierami wartościowymi. I nie ma w tej sytuacji nic dziwnego. Przede wszystkim musimy wiedzieć i rozumieć, że osoby jakie mają do czynienia z rynkiem papierów wartościowych stanowią relatywnie nieduży odsetek społeczeństwa.

Poważnych inwestorów i udziałowców, którzy z faktu posiadania papierów czerpią realne korzyści, jest naprawdę niewielu i warto o tym pamiętać. Czy mamy szansę znaleźć się w ich gronie? O to naprawdę nie jest łatwo.

Kupić lub odziedziczyć

Aby posiadać na przykład liczący się pakiet akcji jakiejś spółki, trzeba najpierw mieć pieniądze, aby te akcje nabyć.

Tu od razu staje się jasne, że bycie poważnym akcjonariuszem jest statusem zarezerwowanym niemal wyłącznie dla ludzi zamożnych. Innym sposobem na nabycie praw do akcji jest ich dziedziczenie po członku rodziny. Jeśli akcje są częścią spadku, to nawet nie mając do dyspozycji gotówki na ich zakup jesteśmy w stanie uzyskać niezbędne uprawnienia.

I ciężko nie uznać takiej sytuacji za komfortową.

Różne rodzaje papierów wartościowych

Poza akcjami mamy także inne rodzaje papierów wartościowych, jak chociażby obligacje czy różnego rodzaju papiery dłużne, w tym weksle, kwity depozytowe czy listy zastawne. Jednak w praktyce rodzajem papierów wartościowych budzącym największe emocje są akcje.

To dzięki nim można uzyskiwać wpływ na politykę konkretnych spółek, a także posiadać prawo do jakichś udziałów w wypracowanych zyskach. Oczywiście im akcji mamy więcej, tym korzyści z tego tytułu będą większe. .