Społeczna świadomość a papiery wartościowe

Czy przeciętny obywatel wie, czym są papiery wartościowe? Zwykle mamy o nich bardzo ogólne pojęcie i w gruncie rzeczy nie ma w tym nic dziwnego. Tak naprawdę styczność z tym tematem ma niewielu z nas, ponieważ w sposób świadomy i bezpośredni nie mamy z papierami wartościowymi w ogóle do czynienia. Choć banki czy fundusze inwestują w nie nasze pieniądze, to proceder ten odbywa się w tle naszego życia i nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy.

Tymczasem warto jednak jakieś pojęcie w tej kwestii mieć.

Warto wiedzieć!

Dlaczego warto wiedzieć więcej o papierach wartościowych? Chociażby po to, by lepiej rozumieć medialne przekazy oraz publikacje. Byłoby przecież dobrze umieć odróżnić akcję od obligacji czy też weksel od listu zastawnego.

Terminy te, choć czasami przez nas znane i słyszane, stanowią w dużej mierze zagadkę. Nie potrafimy bowiem powiedzieć, co o tym myślimy ani wyjaśnić, co się za tymi terminami kryje. A mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy mieli do czynienia z akcjami czy wekslami i poczujemy się bezradni.

Bolączki edukacyjne

Edukacja ekonomiczna przeciętnego Polaka zostawia sporo do życzenia i to fakt. Największa w tym „zasługa” rodzimych szkół, które tematy ekonomiczne od zawsze traktują po macoszemu. Programy nauczania dopiero od pewnego czasu kładą nieco większy nacisk na te sprawy, co jednak nie zawsze obraca się w skuteczne nauczanie.

Nie jest to jednak wyłącznie polski problem, bo kłopoty ze zdefiniowaniem (nawet bardzo ogólnym) akcji lub obligacji miałaby zdecydowana większość dorosłych Europejczyków. .