Posiadacze majątku – czym dysponują?

Zagadnienie majątku jest naprawdę interesujące i można je rozpatrywać na co najmniej dwóch poziomach. Z jednej strony mamy sferę ekonomiczną, a z drugiej prawną. Pod tym względem trzeba pamiętać o tym, że majątki mają różny charakter i rozmaitą skalę.

Jedni mają więcej, inni mniej. Majątek składa się także z różnych elementów, zarówno środków pieniężnych, jak też dóbr materialnych oraz niematerialnych. Te ostatnie mogą mieć charakter udziałów w prawie, na przykład uprawnień do posiadania papierów wartościowych.

Z czasem może się to przełożyć na realia czysto finansowe.

Ruchome albo nieruchome

Wśród typów majątku wskazuje się również majątek ruchomy oraz nieruchomości. Ten pierwszy to wszelkiego rodzaju dobra, które nie są w sposób trwały związane z konkretnym miejscem.

Doskonały przykład to samochód. Jest on klasycznym składnikiem ruchomym majątku, tak samo chociażby sprzęt komputerowy, muzyczny, maszyny będące na wyposażeniu jakiejś firmy i tym podobne. Co do nieruchomości, sprawa jest w miarę jasna.

Działki, domy i zabudowania, mieszkania – tu nie ma raczej żadnych wątpliwości.

Znaczenie papierów wartościowych

Jak już wspomniano, w skład majątku mogą wchodzić także rozmaite rodzaje papierów wartościowych. Trzeba tu wymienić akcje spółek, jakie mogą mieć charakter imienny lub na okaziciela.

Czasami wchodzimy także w posiadanie obligacji, jakie mogą być emitowane zarówno przez państwo, jak też przez jednostki samorządu terytorialnego. Papierem wartościowym jest również weksel – niegdyś dość popularna forma rozliczeń. Weksel opiewa na określoną wartość, na przykład może to być weksel pod zastaw domu lub mieszkania.

.