Mam akcje – czy jestem bogaty?

Trudno jednoznacznie określić, jaki procent populacji to właściciele akcji spółek. Jednak liczba ta może być całkiem spora. Jednak tylko część posiadaczy akcji tak naprawdę może mieć poczucie, że jest z tego tytułu realnie bogatsza.

Czasami mamy w posiadaniu bardzo symboliczne pakiety akcji, jakie nie dają nam w gruncie rzeczy żadnego wpływu na działania spółki. Ich wartość również nie jest spora. Najczęściej takie małe pakiety są skupywane przez większych udziałowców i zazwyczaj ich właściciele decydują się na odsprzedaż.

Akcje nie tylko u osób fizycznych

Akcje o jakich mowa nie muszą koniecznie należeć do spółek giełdowych. Większość spółek działających na rynku może niejako „składać się” z akcji, jakie wchodzą w posiadanie konkretnych osób lub podmiotów. Akcje bowiem mogą mieć właściciela rozumianego jako osoba fizyczna, aczkolwiek nie jest to konieczne.

Równie dobrze w posiadanie akcji mogą wejść takie podmioty jak wszelkiego typu fundusze inwestycyjne oraz inne podobne przedsięwzięcia. Tym samym akcjonariusze mają możliwość stać się współwłaścicielami konkretnej firmy.

Pakiet większościowy

Największą rolę odgrywa zawsze większościowy pakiet akcji.

Kto go posiada, ten tak naprawdę kontroluje firmę. Może mieć bezpośredni wpływ na losy spółki, wytyczać jej politykę i zmieniać obowiązujące założenia. Właściciele mniejszościowych pakietów akcji nie mogą spółki kontrolować, jednakże gdy uzyskuje ona świetne wyniki mają szansę zarabiać na jej sukcesach – zarówno mając nadal akcje w ręku, jak też sprzedając je z dużym zyskiem.

.