Giełda, czyli akcje spółek w obrocie

Podstawowym rynkiem, na jakim operuje się akcjami i na którym dzieje się w tym temacie bardzo wiele, jest oczywiście giełda. Na całym świecie mamy lokalne rynki giełdowe, aczkolwiek w niektórych przypadkach określenie „lokalne” nie wydaje się trafne. Trudno bowiem nie uznać globalnego znaczenia giełd w Nowym Jorku, Paryżu czy Tokio. Na każdej jednej giełdzie papierów wartościowych toczy się niełatwy bój o wypracowanie zysku i odniesienie jak największych inwestycyjnych sukcesów.

Tam też akcje odgrywają kluczową rolę.

Giełda czuła na informacje

Akcje są na giełdzie najważniejsze, ponieważ nimi się tam obraca. Pod tym względem można śmiało stwierdzić, że giełda jest tym miejscem, w którym akcje spółek mogą pięknie rozkwitnąć, jak też z hukiem rozbić się o ziemię. Wszystko zależy nie tylko od tego, co dzieje się na samej giełdzie.

Inwestorzy są bowiem szalenie wyczuleni na wszelkie informacje płynące z zewnątrz. Siłą rzeczy może dojść do sytuacji, w której jakieś wiadomości odnoszące się do spółki diametralnie zmienią notowania akcji.

Różne twarze inwestorów

Giełda przyciąga różne typy inwestorów. Mamy na niej bardzo poważnych, konkretnych graczy, którym zależy na osiągnięciu realnego sukcesu w wymiarze finansowym.

Są też tacy, którzy mają znacznie mniejszy potencjał. Określa się ich zwykle mianem „drobnych ciułaczy”. Każdy z nich z osobna nie ma dużego wpływu na giełdowy rynek, ale jeśli weźmiemy ich pod uwagę jako grupę, to pewne znaczenie mają. Z racji tego, że nie działają w porozumieniu nie są jednak w stanie znacząco wpływać na bieg wydarzeń na parkiecie.

.